Implementace(4) - Zpracování výsledku odhlášení

Obsah LogoutResponse

LogoutResponse XML je opět poskytnuto v HTTP-POST parametru SAMLResponse, jako base64 enkódovaný XML text

<?xml version="1.0"?>
<LogoutResponse xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" ID="_b8822838-2bac-4c36-9d61-e644f97c2394" Version="2.0" IssueInstant="2019-11-28T17:29:49Z" InResponseTo="f976e267-beb8-4c16-8442-522ec761b588" Destination="https://nia.otevrenamesta.cz/ExternalLogout">
  <Issuer xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">urn:microsoft:cgg2010:fpsts</Issuer>
  <Status>
    <StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
  </Status>
</LogoutResponse>

Jak je vidět, obsah odpovědi není tentokrát vůbec podepsán ani šifrován

StatusCode v tomto případě opět neznamená že odhlášení na straně IdP proběhlo, ale pouze že SAMLRequest odhlášení byl úspěšně zpracován a byla vygenerována tato odpověď (LogoutResponse)