Vítejte v ukázkové integraci s NIA (identitaobcana.cz)

Cílem tohoto projektu je představit a zjednodušit integraci s NIA (Národním bodem pro identifikaci a autentizaci)

NIA je státem (MVČR, SZČR) poskytovaná služba pro přihlášení uživatelů ke službám veřejné správy a třetích stran pomocí Datové schránky, občanského průkazu s čipem, nebo uživatelským účtem národní identitní autority

Tento projekt má 3 části

1. NIA IdP - Správa Základních Registrů ČR - Dokumentace

IdP (Identity Provider), neboli poskytovatel identit (zprostředkovatel přihlášení)
Pokud vás zajímá jaké služby poskytuje IdP, jak se o těchto službách dozvíte, pokračujte zde: IdP - Úvod

2. SeP - Poskytovatel služeb - Dokumentace

SeP (Service Provider), neboli poskytovatel služeb, může být orgán veřejné správy nebo soukromý subjekt
Pokud vás zajímá jak se můžete stát SeP a jak se integrovat s NIA IdP, přečtěte si více zde: SeP - Úvod

Případně informace o SeP ve formátu SAML EntityDescriptor/SPSSOEntityDescriptor vč. kódu k publikaci takových metadat,
můžete vidět zde: SeP - Metadata

3. Ukázkový komentovaný průchod integrací

Chcete vidět jak integrace a komunikace s NIA IdP vypadá v praxi z pohledu uživatele i programátora?
Začněte zde: První krok


Tento projekt vytvořila:

Otevřená Města Logo